Οδοντίατροι Πάτρα | Οδοντιατρεία Ξένος

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

homeopathetic

Τι είναι η Οµοιοπαθητική;

Η Οµοιοπαθητική είναι µια θεραπευτική µέθοδος που ασκείται µε φάρµακα τα οποία είναι φυσικές ουσίες του περιβάλλοντος. Αναπτύχθηκε από τον Σαµουήλ Χάνεµαν, Γερµανό καθηγητή της Ιατρικής στο τέλος του 18ου αιώνα και ασκείται µε µεγάλη επιτυχία µέχρι σήµερα. Ενισχύει τους µηχανισµούς ανάρρωσης που λειτουργούν σε κάθε οργανισµό αλλά που ως τότε ήταν ανεπαρκείς, µε αποτέλεσµα η ασθένεια να παρατείνεται.

Η Οµοιοπαθητική ισχυροποιεί αυτούς τους µηχανισµούς, τους κάνει επαρκείς πλέον και ικανούς να σταµατήσουν την παράταση της ασθένειας και να επιφέρουν την ίαση.
Ονοµάζεται Οµοιοπαθητική επειδή τα οµοιοπαθητικά φάρµακα όταν χορηγηθούν σε υγιείς οργανισµούς και σε µεγάλες δόσεις µπορεί να προκαλέσουν συµπτώµατα παρόµοια µε αυτά που θεραπεύουν όταν χορηγούνται σε ασθενείς.

Τι σηµαίνει ότι η Οµοιοπαθητική είναι «Ολιστική ιατρική»;
Ολιστική είναι κάθε µέθοδος θεραπείας που κάνει ολόκληρο το συγκεκριµένο οργανισµό πιο υγιή, ψυχικά και σωµατικά. Συγκεκριµένα, όταν κάποιος ασθενής που έχει 3-4 παθήσεις και συµπτώµατα ανεξάρτητα µεταξύ τους πηγαίνει στον οµοιοπαθητικό ιατρό, δεν θα λάβει ένα ξεχωριστό φάρµακο για κάθε πάθηση ή σύµπτωµα (όπως γίνεται συνήθως στην κλασσική ιατρική) αλλά θα επιλέξει ένα µόνο φάρµακο, το οποίο προορίζεται να ανακουφίσει το σύνολο των συµπτωµάτων και των παθήσεων από τις οποίες πάσχει.

Έχει πλεονεκτήµατα η Οµοιοπαθητική µέθοδος θεραπείας;
Σαφώς, γιατί: Προσφέρει µονιµότερα αποτελέσµατα από τις συνήθεις θεραπευτικές µεθόδους, ιδίως όσον αφορά στις χρόνιες παθήσεις. Για παράδειγµα, εάν κάποιος πάσχει από πονοκεφάλους ή αλλεργίες, προκειµένου να είναι ελεύθερος συµπτωµάτων οφείλει να λαµβάνει συνεχώς κάποια από τα σκευάσµατα της κλασσικής ιατρικής, ενώ µε την οµοιοπαθητική το θεραπευτικό αποτέλεσµα διατηρείται και µετά το τέλος της θεραπείας.
Αντιµετωπίζοντας τον ασθενή ως σύνολο, προσφέρει θεραπεία για το σύνολο των παθήσεών του χωρίς να αρκείται στη µεµονωµένη αντιµετώπιση ορισµένων συµπτωµάτων µέσω πολλών φαρµάκων.
Τα οµοιοπαθητικά φάρµακα, λόγω του τρόπου παρασκευής τους είναι εντελώς ατοξικά για τον οργανισµό. Γι αυτό και η χρήση τους κατά την οµοιοπαθητική θεραπεία είναι απαλλαγµένη από τους κινδύνους αλλεργίας ή τοξικότητας του φαρµάκου π.χ. στην ηπατική ή νεφρική λειτουργία, κίνδυνοι που άλλοτε σε άλλο βαθµό, επιβαρύνουν τη χρήση των φαρµάκων της κλασσικής ιατρικής.

Οµοιοπαθητική Οδοντιατρική
Tα οµοιοπαθητικά φάρµακα δεν αντικαθιστούν την καλή φροντίδα των δοντιών αλλά την συµπληρώνουν. Επίσης τα φάρµακα µπορεί να είναι αποτελεσµατικά στην ανακούφιση οδοντιατρικού πόνου, αλλά είναι συχνά αναγκαίο να ανακαλύψουµε την πηγή του πόνου, για να θεραπευτεί το βασικό πρόβληµα. Αν ο πόνος που εµφανίζεται οφείλεται σε ένα απόστηµα, δεν αρκεί απλώς να µειώσουµε τον πόνο, πρέπει να αντιµετωπιστεί το απόστηµα. Ένα οδοντιατρικό πρόβληµα που η οµοιοπαθητική θεραπεία µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά είναι ο φόβος, το άγχος και την προοπτική της επίσκεψης στον οδοντίατρο, είτε αυτά τα συναισθήµατα είναι «ορθολογικά»είτε όχι, οι οµοιοπαθητικοί έχουν βρει φάρµακα που είναι αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση αυτών των ψυχολογικών συµπτωµάτων.

Πρέπει να ενηµερώσω τον γιατρό µου πρίν ξεκινήσω;
Στα πλαίσια µιας επιτυχηµένης οµοιοπαθητικής θεραπείας, ο οργανισµός υφίσταται θεραπευτικές αλλαγές που συνήθως µεταβάλλουν την έκταση και την ένταση των διαφόρων παθήσεων. Είναι σύνηθες φαινόµενο να χρειάζεται αναπροσαρµογή της κλασσικής θεραπείας στις περιπτώσεις αυτές (π.χ. δόση αντιδιαβητικών δισκίων ή ινσουλίνης), η οποία οφείλει να γίνεται από το γιατρό που συνταγογράφησε την αγωγή και παρακολουθεί τον άρρωστο. Με την ενηµέρωση του γιατρού σας, όπως και στην περίπτωση που χρειαστεί, µε τη συνεργασία του µε τον οµοιοπαθητικό, επιτυγχάνονται τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα.

∆ηλαδή, η Οµοιοπαθητική δεν έχει καµία παρενέργεια ή κίνδυνο;
Όπως συµβαίνει µε όλες τις µορφές ιατρικής, η Οµοιοπαθητική έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα και τους µικρότερους κινδύνους όταν εξασκείται προσεκτικά, και από κατάλληλα καταρτισµένο θεραπευτή. Τα οµοιοπαθητικά φάρµακα δεν έχουν καµία τοξικότητα για τον οργανισµό, αλλά η χρήση τους πρέπει να γίνεται µόνο στα πλαίσια που συνταγογραφούνται από τον Οµοιοπαθητικό ιατρό. Η αυτόβουλη ή απερίσκεπτη χρήση τους µπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες οι οποίες, αν και σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να συγκριθούν µε τους κινδύνους των αλλοπαθητικών φαρµάκων, δεν παύουν να υφίστανται.

Πόσο διαρκεί η οµοιοπαθητική θεραπεία;
Σε µια οξεία πάθηση τα αποτελέσµατα είναι άµεσα και ορατά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στις χρόνιες παθήσεις όµως, ο συνολικός χρόνος θεραπείας ποικίλλει αναλόγως µε τον οργανισµό, τη βαρύτητα του προβλήµατος, τη χρήση άλλων φαρµάκων, κλπ. ∆ηλαδή, για την ίδια πάθηση, ένας ασθενής µπορεί να παρουσιάσει σηµαντική βελτίωση στον πρώτο µήνα, ενώ άλλος να χρειαστεί 5 µήνες, λόγω παραγόντων που επηρεάζουν τη θεραπεία.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ