Οδοντίατροι Πάτρα | Οδοντιατρεία Ξένος

COSMETIC SERVICES

1-botox_effect
1-gummie-smile

 

BOTOX
Ολική επαναφορά

Τι είναι το ΒΟΤΟΧ
Συνιστάται στον περιορισµό της ακούσιας λειτουργίας των µυών που προκαλούν τις δυναµικές ρυτίδες. Έτσι αν στο πρόσωπο δεν έχουν ακόµη σχηµατισθεί οι στατικές ρυτίδες, µε την ακινητοποίηση των µυών που είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία τους επιτυγχάνεται η πλήρης αποφυγή τους. Στην περίπτωση που οι στατικές ρυτίδες έχουν σχηµατισθεί, η δράση του botox οδηγεί στη σταδιακή λείανση και στη µείωση του βάθους τους καθώς και στην αποκατάσταση του ουλικού χαµόγελου. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία της υπεριδρώσεως καθώς και του πονοκεφάλου

Το botox αποτελεί εµπορική ονοµασία σκευάσµατος βοτουλινικής τοξίνης και πολλοί θεωρούν ότι η θεραπεία ονοµάζεται έτσι αλλά δεν αλήθευει αυτό. Μάλιστα έχουν παρατηρηθεί και περιστατικά σε χώρες εκτός Ευρώπης που έχει χρησιµοποιηθεί η ουσία αυτή από άγνωστα µη-εγκεκριµένα σκευάσµατα που προέχονται απο την Κίνα και έχουν προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Στην Ελλάδα το µοναδικό, προς το παρόν, σκεύασµα που είναι εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ για την καταπολέµηση των ρυτίδων έκφρασης στο µεσόφρυο είναι το VISTABEL που ουσιαστικά είναι το botox για κοσµετική χρήση.

Τι πρέπει να περιµένετε απο την πρώτη συνάντηση µε το γιατρό
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την θεραπεία, ο γιατρός θα σας εξηγήσει τι πρέπει να περιµένετε από την θεραπεία. Θα σας εξηγήσει τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις που έχετε, µε τη µέθοδο της θεραπείας, τους κινδύνους και τους περιορισµούς καθώς και το κόστος.
Προτού προχωρήσετε στη θεραπεία ο γιατρός θα πάρει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και θα εξετάσει το πρόσωπό σας και τις ανάγκες του.
Φροντίστε να ρωτήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικό και ζητήστε να δείτε φωτογραφίες από προηγούµενες παρόµοιες θεραπείες άλλων ασθενών.
Ο πιο ασφαλής τρόπος για να καταλήξετε µε βεβαιότητα στην τελική σας απόφαση είναι να είστε ενηµερωµένοι για τις επιλογές που έχετε, τους κινδύνους της θεραπείας και τα πλεονεκτήµατα της.

Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος το ΒΟΤΟΧ
Επειδή ο σχηµατισµός των ρυτίδων είναι πολύ εύκολος, αντίθετα µε την επαναφορά του δέρµατος στην αρχική του κατάσταση  που απαιτεί πολύ χρόνο, συστήνεται η θεραπεία, όταν εµφανίζονται τα πρώτα δείγµατα έντονης και ακούσιας κινητικότητας των µυών που προκαλούν τις ρυτίδες. Οι τελευταίες δεν εξαρτώνται µόνο από την ηλικία αλλά και από την ποιότητα του δέρµατος και τη διάπλαση των µυών του προσώπου. Επίσης την κατάσταση του δέρµατος επηρεάζουν και εξωγενείς παράγοντες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η φύση της εργασίας και η πολύωρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Γι’ αυτό και η προληπτική θεραπεία πριν το σχηµατισµό των ρυτίδων είναι ο ασφαλέστερος δρόµος για τη διατήρηση της νεανικής εµφάνισης για πολλά χρόνια.

Θα διατηρήσω την εκφραστικότητα µου;
Αν και τα αποτελέσµατα είναι εµφανή, η θεραπεία µε botox δεν αλλοιώνει καθόλου τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το αποτέλεσµα έρχεται και ολοκληρώνεται σε 2 εβδοµάδες από την ηµέρα της θεραπείας. Ο µηχανισµός είναι πολύ απλός καθώς η ακούσια κίνηση των µυών που προκαλούν τις ρυτίδες περιορίζεται µε αποτέλεσµα τη σταδιακή τους λείανση. Έτσι µετά από µερικούς µήνες το δέρµα είναι ανανεωµένο και πολύ πιο φρέσκο από ότι πριν τη θεραπεία.

Υπάρχουν παρενέργειες απο τη θεραπεία µε ΒΟΤΟΧ ;
Η δράση του φαρµάκου είναι πλήρως αναστρέψιµη και έτσι δεν µπορούµε να µιλήσουµε για οποιαδήποτε µόνιµη παρενέργεια. Συνήθως µετά τη θεραπεία δηµιουργείται µια µικρή αντίδραση του δέρµατος που προέρχεται από τα τσιµπήµατα που γίνονται µε τη βελόνα της σύριγγας και συνήθως παύει να είναι ορατή µετά από λίγα λεπτά. Επίσης από τα τσιµπήµατα µπορεί να προκληθεί ελαφρύς πονοκέφαλος ο οποίος δε θα διαρκέσει περισσότερο από µισή ώρα. Σε περίπτωση κακής χρήσης του φαρµάκου από το γιατρό µπορεί να προκληθούν ασυµµετρίες στο πρόσωπο ή βλεφαρόπτωση. Γι αυτό και είναι σηµαντικό η θεραπεία να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από γιατρό ο οποίος είναι εκπαιδευµένος στη συγκεκριµένη τεχνική.

Τι θα γίνει αν κάποιος αποφασίσει να µην ξανακάνει ΒΟΤΟΧ
Η διακοπή της θεραπείας σηµαίνει ότι απλά µετά την παρέλευση της δράσης του φαρµάκου, οι µύες που είχαν αδρανήσει επανακτούν την πλήρη κινητικότητα τους µε αποτέλεσµα το πρόσωπο να επανέρχεται σταδιακά στην προ θεραπείας κατάστασή του.

Πόσες φορές µπορώ να κάνω ΒΟΤΟΧ
Σύµφωνα µε κλινικές έρευνες ο αριθµός των θεραπειών µε botox για ένα άτοµο δεν είναι συγκεκριµένος και ούτε υπάρχει περιορισµός. ∆ηλαδή όσες φορές και αν προχωρήσει κανείς στη θεραπεία το αποτέλεσµα παραµένει πάντα το ίδιο. Μάλιστα τις περισσότερες φορές, µετά από 3-4 θεραπείες, το µεσοδιάστηµα µεταξύ 2 εφαρµογών αυξάνεται, µια και περιορίζονται κινήσεις που προκαλούσαν τις ρυτίδες. Φυσικά πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα µικρό ποσοστό ανθρώπων (περίπου 3-5%) που έχουν αναπτύξει αντισώµατα στη δραστική ουσία του φαρµάκου µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δράσει στο πρόσωπό τους.

Πονάει η θεραπεία ;
Η θεραπεία είναι σχεδόν ανώδυνη αν γίνει από έµπειρο γιατρό, κάνοντας µόνο µια στιγµιαία ενόχληση στα σηµεία που γίνεται η θεραπεία. Τις περισσότερες φορές η αίσθηση είναι σαν ένα στιγµιαίο τσίµπηµα και η ενόχληση δε διαρκεί παραπάνω από 10-15 λεπτά.

Πότε δεν πρέπει να κάνει κάποιος ΒΟΤΟΧ ;
Το φάρµακο δεν έχει σοβαρές αντενδείξεις και η θεραπεία µπορεί να γίνεται σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε άλλη αγωγή (υαλουρονικό οξύ, laser, χηµικό peeling κ.τ.λ.) αλλά όχι συγχρόνως. Στη µόνη περίπτωση που αποφεύγεται είναι στους ασθενείς µε µυοπάθειες. Επίσης για προληπτικούς λόγους καλό είναι να αποφεύγεται η θεραπεία στις εγκύους και στην περίοδο γαλουχίας.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία
Τα αποτελέσµατα της θεραπείας έρχονται σταδιακά (το αποτέλεσµα ολοκληρώνεται σε 2 εβδοµάδες) και διαρκούν 4-6 µήνες ενώ η διαδικασία µόλις 10 λεπτά. Η ποσότητα του φαρµάκου που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να καθοριστεί από έναν ειδικά εκπαιδευµένο ιατρό ο οποίος κρίνει και αποφασίζει τα ακριβή σηµεία στα οποία θα γίνει η θεραπεία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Συνήθως δε χρησιµοποιείται κανένα αναισθητικό µια και ο πόνος είναι ανεπαίσθητος ενώ σε περίπτωση ενόχλησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια τοπική αναισθητική κρέµα.


Πρέπει µετά Τη θεραπεία να µείνει κάποιος στο σπίτι ;
Όχι. Μετά τη θεραπεία το µόνο που θα φαίνεται θα είναι αχνά ερυθήµατα (κοκκινίλες) στα σηµεία έγχυσης του φαρµάκου από τα τσιµπήµατα της βελόνας για 10-15 λεπτά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µέχρι την έξοδο από το ιατρείο, τα σηµάδια αυτά θα έχουν εξαφανισθεί. Οι καθηµερινές δραστηριότητες µπορούν λοιπόν να συνεχιστούν χωρίς κανένα πρόβληµα.

Ποιός είναι ο ιδανικός υποψήφιος για τη θεραπεία
Σε γενικές γραµµές, ο ιδανικός υποψήφιος για θεραπεία µε botox είναι το άτοµο που Θέλει να κάνει µια απλή και αποτελεσµατική θεραπεία.

  • Επιθυµεί τα αποτελέσµατα να είναι σταδιακά ώστε να µην «προδώσει» τη θεραπεία.
  • Επιθυµεί µια ήπια βελτίωση των ρυτίδων του και µια πιο δροσερή όψη.
  •  Έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το αποτέλεσµα
  • Κατανοεί τους περιορισµούς της θεραπείας για τις πρώτες ώρες.
  • ∆εν επιθυµεί ριζική αλλαγή στο πρόσωπό του.


Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ένα µικρό µέρος µόνο από κριτήρια που ο γιατρός σας θα λάβει υπόψη προκειµένου να αποφασίσετε µαζί για την πραγµατοποίηση ή όχι της θεραπείας. Καλό είναι ο ίδιος ο ασθενής να ζητάει την γνώµη του γιατρού για το κατά πόσο η θεραπεία του ταιριάζει.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΚΟΣΜΕΤΙΚΗ BOTOX